Home
Welcome-Vitajte
 
My name is - Michael and I'm one from all fans whose love the SAAB. They are another friends here whose will
 
"fly their jets forever".
 

Volám sa Michal a som jeden z mnohých fanúšikov, ktorí majú radi SAAB. Sú tu viacerí priatelia, ktorí budú
"vždy lietať v svojich lietadlách"
 
Vlastný vyhľadávací nástroj
 Saab Slovensko
Blog Saabsunited
Web Saabcentral
Saab Museum
 
Hirsch Performance
 
Soonsaab
 
 
 Born from the Jet - Zrodený z lietadla.

 
 

 What about SAAB.

It has been the second car which I owned. I took experiences and learned more by driving my Fiat 600D but the SAAB was and will be my favourite car forever. As I bought the SAAB96V4 it has been realised first dream by me. Like as the German says to the VW thiscar it's the car so I can tell you then a car is SAAB because that isTHE CAR. I owned and drove 3 pcs SAAB96V4, one SAAB99 and I drive SAAB900/II cabrio this time.   

For me: "SAAB was the best and its one from the best cars which have been produced.

O SAABe.

SAAB bol druhým autom, ktoré som vlastnil. Získal som skúsenosti a veľa som sa naučil jazdením s mojím FIATom 600D, ale SAAB bol a bude, vždy mojim najobľúbenejšim autom.
Moj prvý sen sa uskutočnil, keď som kúpil SAAB96V4. Ako vravia Nemci o VW,"To je auto", tak možem vám povedať, že autom je SAAB, lebo "To je auto". Vlastnil som 3x SAAB96V4, 1 x SAAB99 a tohto času jazdím SAAB900/II kabrio.  
 
Pre mňa: "SAAB je najlepšie a jedným z najlepšich aút, ktoré kedy boli vyrobené".  
 

SAAB 96 - No. 1

 
It was very funny to drive this car and almost inthe winter season. It has been the SAAB build for cold weather and the snow itself. It has been my friend, it's my love.
 
Lovely car forever. saved into my hearth. Will be lovely car forever.
 
Ya that's THE CAR
 
 
 
  

Bolo veľmi zabavné jazdiť týmto autom, predovšetkým,  najmä v  zime. SAAB bol konštruovaný pre studené počasie a sneh. Bol mojim priateľom, je mojou láskou.

Najmilšie auto, uložené v mojom srdci. Bude navždy  najmilším.
         Ano, to je AUTO.
  


 

 Puppy Hunters Saabklub

 
Reliable $1 Web Hosting by HostSo

Použivame slobodný soft - OS LINUX. We use freesoft - OS LINUX.
 
Slackware - one's from the best
 
© Copyright 2010 by Michael, all rights reserved.  Administration: admin